تبلیغات
زن امروز

درباره مازن امروز یک وبلاگ گروهی است برای تبدیل برنامه ریزی به یک عادت. به غیر از آن می کوشیم مهارتهای جدید بیاموزیم مهارتهای فعلی را ارتقا دهیم و عادات ناپسند را ترک گوییم تا مسیر متعالی شدن را بپیماییم. هر آنچه را که در این مسیر نیاز داریم خواهیم آموخت.
ایجاد کننده وبلاگ : زن امروزبرنامه ام از روز 2 شنبه:
دوشنبه: صحبت با نیما راجع به جزوه/ شام برای مهمونی/ خرید خونه
سه شنبه: برگزاری کلاس/ سرکشی به فنی و حرفه ای/ امور پیش ارزیابی ( کارم به سرم کشید)/ قرار کلاس زبان
چهارشنبه: جلسه ارزیابی تهران/ مدیتیشن
پنج شنبه: اضافه کار/ قبل از سر کار خرید سبزی خوردن/ موقع برگشت خرید میوه+ مرغ/ بازگشت از ماموریت در سیستم/ ارائه فاکتورها
جمعه : عمیقا احساس می کنم نیاز به یه جای معنوی دارم دلم می خواد برم زیارت/ سایت اکنامیست
شنبه: ایمیل به نمایندگان/ چک اتوماسیون/ صحبت با مدرسان و مدیر فنی و حرفه ای/ ثبت نام دوره های تهران/ اضافه کار در سیستم

یکشنبه: کارو کارو کار
دوشنبه: کار داره منو می کشه
سه شنبه: 4:30 کلاس زبان/ 6 جلسه ماهان/  فقط زنده برسم خونه یه دوش گرم + خواب راحت

می خوام واسه ارشد بخونم
» زن امروز -23 ( جمعه 3 آذر 1391 )
» زن امروز-22 ( چهارشنبه 17 آبان 1391 )
» زن امروز-21 ( دوشنبه 15 آبان 1391 )
» زن امروز-21 ( دوشنبه 15 آبان 1391 )
» زن امروز-20 ( جمعه 5 آبان 1391 )
» زن امروز-19 ( پنجشنبه 20 مهر 1391 )
» زن امروز-18 ( جمعه 14 مهر 1391 )
» آشپزی-13 ( شنبه 11 شهریور 1391 )
» زن امروز-17 ( چهارشنبه 8 شهریور 1391 )
» زن امروز-16 ( سه شنبه 7 شهریور 1391 )
» زن امروز-15 ( پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 )
» زن امروز-14 ( یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 )
» زن امروز-1391-الف ( جمعه 15 اردیبهشت 1391 )
» زن امروز-13 ( چهارشنبه 25 آبان 1390 )
» زن امروز-12 ( سه شنبه 19 مهر 1390 )

آمار سایت

جستجو در مطالب